logo Stichting Orgelkring Bemmel

ANBI

Door publicatie van de informatie op deze pagina voldoen wij aan de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst. Meer over weten? Op Wikipedia kunt u er uitgebreid over lezen. En ook de Belastingdienst heeft er een pagina aan gewijd.

1.    De Stichting Orgelkring Bemmel heeft te doel
Het realiseren van een jaarlijks terugkerend orgelconcertprogramma waarbij het Verschuerenorgel van de Theaterkerk Bemmel een centrale rol vervult, alsmede het bevorderen van de orgelcultuur voor een grote diversiteit van bezoekersgroepen, dit mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende.

2.    Beleidsplan 2020-2021
a.    Het beleidsplan 2020-2021 omvat de programmering van een zestal orgelconcerten door het verrichten van alle verdere handelingen , die met het organiseren van deze concerten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De muziekcommissie programmeert en richt zich daarbij op alle leeftijdsgroepen met klassieke en moderne orgelmuziek, al dan niet samenspelend met andere solisten of muziekgezelschappen.
b.    Jong talent de gelegenheid te geven zich te presenteren.
c.    Het wekken van interesse voor orgelmuziek bij basis en middelbare scholieren door het verzorgen van orgelmuziek met inleidende lezingen.

3.    De stichting tracht haar doel financieel  te verwezenlijken door
a.    Entree opbrengsten
b.    Fondsverwerving
c.    Donaties
d.    Bijdragen vriendenkring

4.    Het beheer en besteding van de financiële middelen
De penningmeester beheert de financiële middelen, inkomsten en uitgaven op basis van de begroting onder verantwoording van het bestuur.
Het betreft de kosten:
a.    Het huren van de theaterzaal en het Verschuerenorgel
b.    Het prepareren van de Theaterzaal inclusief geluid en techniek
c.    De afstemming van het Verschuerenorgel
d.    De vergoedingen van de organisten en solisten
e.    PR kosten.
Het betreft de inkomsten zie .3
De penningmeester legt minimaal jaarlijks verantwoording af aan het bestuur door het overleggen van de jaarrekening voorzien van een financiële verklaring, opgesteld door een externe financiële deskundige.
De secretaris maakt een jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten.

5.    Vergoedingen
De leden van de Stichting Orgelkring Bemmel ontvangen geen vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden voor de stichting.

6.    Bestuursinformatie
Het bestuur van de Stichting Orgelkring Bemmel bestaat uit 5 leden, te weten:
C.J. van Dalen, voorzitter; M. Veenendaal, secretaris; P. van Deelen, penningmeester; L. Wesselingh, lid; vacature.